Tjänster – Scenprodukter

Scenprodukter AB, ASO Sweden

I ett projekt (kundanpassad tillverkning) ingår ett flertal komponenter som skall överensstämma med önskemål och verklighet. Det innebär att det är extra viktigt att funktioner och riktlinjer blir klarlagt redan på planeringstadiet.
Många är med i beslutsprocessen och det är lätt att missförstå varandra.

Vad kan vi?

Vi hjälper er med textilier och scenmekanik alla dess former så som scentak, ridåer, fonder, biografdukar, filmdukar, mekanik, mm. Se våra referenser.


Konstruktion

Vi tar fram konstruktionsritningar för godkännande av ER som kund.

Efter att konstruktionsritningar är godkända så tilldelas projektet resurstid och där efter startar tillverkningen.

Budgetering

Om det är ett projekt som kräver att vi skall utvärdera möjligheterna på plats, har vi möjlighet att se på projektets plats och enligt överenskommelse.

För att kunna ge er en bra offert och så tydlig som möjligt behöver vi få alla förutsättningar. När det är klarlagt räknar vi fram ett offertpris: Gällande upphandlingsförfrågningar.

Service & Montage

  • Lingångar, manuella och motordrivna
  • Akustikskärmar
  • Textilier
  • Podier

Vi har egen textilimport och sömnad

Vi har lång erfarenhet i branschen och därför kan vi erbjuda en professionell konsultation.