OLC801 RJ OMBmini RJ45 ansl.

Skapa ett konto för att se priser och produktval.

OLC801 är den minsta styrkomponenten I OKERO:s OLC advanced serie, också kallad OMBmini. Controllern används som en central styrning för att hantera OLC protokollet samt DMX512.