OMC styrsystem – OKERO Motor Control

Kontakta oss för priser och mer information om denna produkt.

OKERO Motor Control. Manövrering av rå system. Komplett styrsystem från A.S.O. Styrsystemen är unika och skiljer mycket vid varje installation.

Beskrivning

OKERO Motor Control (OMC). Manövrering av rå system. Komplett styrsystem från A.S.O. Styrsystemen är unika och skiljer mycket vid varje installation.

Information/egenskaper

Manövrering av rå system sker via två parallella handhållna styrenheter, bara en enhet kan vara aktiv. Motorerna arbetar mellan två arbetsgränslägen, övre gräns och nedre gräns. Utöver arbetsgränser finns en fel gräns som utlöser om någon av arbetsgränserna upp eller nere är satt ur funktion. Manövrering sker via ett handhållet gränssnitt nere vid scen eller uppe på servicebryggan.

Vid slakvaktsfel stannar alla transporter och felindikering visas på felande motor. Max 6 transportörer kan manövreras samtidigt. När manöverkontrollerna inte är i bruk rekommenderas att den avlägsnas och förvaras inlåst för att förhindra otillbörligt utnyttjande. Gör alltid anläggningen strömlös när den inte används genom att aktivera nödstopp eller bryta strömmen på styrskåp.

Nödstopp stannar omedelbart hela anläggningen.

Nödstopp

Om en farlig situation uppstår kan maskinen stoppas via nödstoppsknappar. Knappar finns på handkontroller och på styrskåp. Nödstopp bryter strömmen till hela anläggningen. Vid manövrering från motorkortets knappar se till att handkontrollens nödstopp finns i närheten eller att annan person kan aktivera nödstopp på motorskåp. Var alltid två vid manövrering via motorkortet och iaktta försiktighet.

Manövrering

Tillse att ingen vistas under last i rörelse.

Den mobila enheten är utrustad med valknappar, funktionsknappar, joystick och nödstopp. Se till att masterkontrollen är ansluten till avsett multidon och att alla nödstopp är inaktiv. Gör kontrollen till mastern aktiv med ett tryck på ”set aktiv” knappen. Anläggningen är nu klar för manövrering.

Välj önskad transportör med avsedd knapp och ett grönt ljus tänds och information för valdtransportör visas i displayen. Manövrering av valda transportör utförs med joystick i önskad riktning och hastighet. Max 6 transportörer kan manövreras i grupp.

Felindikering visas med ljusindikation. Stoppas anläggningen p.g.a. slakvaktsfel tänds ett rött ljus.

Manövrering av OMC styrsystem

Information om styrning
  • Kan visa presentation av vikt och position på display.
  • Kan köras med joystick 0-100% steglöst eller med knappar upp, ner med 1 eller 2 hastigheter.
  • Val göres på handkontroll av antal motorer som skall köras.
  • Indikering på handkontroll, slakvakt och övervikt.
  • Trådlös handkontroll.

Slakvakt

Åtgärda slakvaktsvarning med försiktighet med hjälp av att välja felande transportör med knappsatsen. Kör försiktigt upp till felet åtgärdas, röd indikering slocknar. När slakvaktsvarningen är åtgärdad återgår transportören till normal.

Tabb gränser

Knapparna 15-20 har dubbel funktion där tabbgränser kan programmeras för enstaka eller grupper av transportörer. Tabbgränser sorteras numeriskt i höjdled och är individuella för alla transportörer. Vid transport upp eller ner kommer transportören automatiskt stoppa vid närmsta tabbgäns i färdrikningen och fortsätter först efter att joysticken står i noll läge.

För att programmera ett tabb placeras transportören i önskat läge, håll nere ”set position” och tryck en gång på tabb A-C. Släpp sedan ”set position” och vald transportör har ett programmerat stop på angiven position. Tabbarna går att skriva över med nya värden med samma procedur som nämns ovan. Önskas alla tabbar tarderas för en eller flera transportörer markeras dessa och ”set position” hålls nertryckt samtidigt som ”reset” trycks ner.

Komponenter

Ett styrsystem innehåller flera olika komponenter. Motorskåp, styrboxar, motorer, handkontroll, lastgivare, vikt/position mm.