OMC styrsystem – OKERO Motor Control

Kontakta oss för priser och mer information om denna produkt.

OKERO Motor Control. Manövrering av rå system. Komplett styrsystem från A.S.O. Styrsystemen är unika och skiljer mycket vid varje installation.

Beskrivning

aso omc funktionsritning

Okero Motor Control (OMC) är vårt egenutvecklade styrsystem för alla typer av motorer inom scenmekanik. OMC är enkelt och intuitivt för användaren och uppfyller självklart alla gällande lagar och normer.

OMC är ett koncept som skräddarsys utefter varje projekts unika krav och specifikationer och som aldrig tvingar in dig i ett system större än dina behov. All utveckling och tillverkning sker på vårt kontor och verkstad i Göteborg. Vi har över 40 års erfarenhet av att utveckla och tillverka elektronik för scen och teater.

I grunden består alltid OMC av ett styrskåp, en manöverpanel samt en motorbox.

OMC Styrskåp

Styrskåpet är både hjärta och hjärna i OMC. Här ansluts inkommande huvudkraft som via jordfelsbrytare och säkringar distribueras ut till motorerna, systemets hjärta som “pumpar” kraft till motorerna. Här sitter också systemets huvudelektronik, systemets hjärna, som via CAT kabel kommunicerar med motorboxarna och för information både till och från motorboxen. Styrpanelen (eller panelerna) är även de anslutna till styrskåpets huvudelektronik. Skåpen är alltid försedda med nödstopp och du kan självklart ansluta obegränsat med nödstopp som placeras på andra strategiska platser i fastigheten. Styrskåpet placeras oftast i teknikrum eller el rum i anslutning till övrig inkommande kraft och el centraler.

OMC Manöverpanel

Du kan ansluta i princip hur många olika manöverpaneler som helst till OMC. Dessa kan vara lokalt placerade i fronten på styrskåpet, fjärrmanövrerade via kabelanslutna paneler eller trådlösa via radio. Ett OMC system kan ha en mix av trådlös styrning och kabelansluten styrning.
Manöverpanelerna konfigureras även de helt efter projektets behov vilket innebär att det finns inga onödiga knappar eller funktioner som kan förvirra en användare. Samtliga manöverpaneler är försedda med nödstopp. Kabelanslutna paneler kommunicerar med styrskåpet via standard CAT kabel. Panelerna förses med den typen av funktionalitet som projektet kräver. Joystick eller Go-knapp kan väljas och självklart dödmansgrepp.
Är systemet i behov av återrapportering av tex last eller position kan en eller alla manöverpaneler förses med tydlig display. I ett enklare utförande kan återrapportering och varning av tex slakvakt eller överlast ske via dioder. Vi bygger de manöverpaneler som projektet kräver helt enkelt.

OMC Motorbox

Motorboxen placeras i direkt anslutning till motorn och ansluts mot styrskåpet med kraftkabel och CAT kabel. På andra sidan boxen ansluts motorn och eventuella tillval i form av lastceller, gränslägen och givare för positionsdata. I samband med installationen kalibreras motorns över och underlast skydd i respektive motorbox. Ska motorn kunna styras i olika hastigheter sitter även den elektroniken i motorboxen. (tex frekvensomvandlare)

OMC Funktionalitet

När vi utvecklade OMC hade vi fokus på kombinationen säkerhet och enkelhet. Förutom den fysiska säkerheten i form av att möta lagar och regler även en användarsäkerhet, det ska vara svårt att göra fel och det ska vara tydligt att göra rätt. Därför är alla funktioner i OMC knappbaserade. Det finns inga pekskärmar med menyer i otaliga nivåer. Alla knappar och funktioner finns fysiskt på manöverpanelen med direkt åtkomst av operatören.
Panelen har en valknapp med diod för varje motor som tydligt visar att motorn är vald för att köras samt varnar för under eller överlast.
Ger motorn ifrån sig positionsdata kan panelen förses med TABB knappar där du enkelt kan spara ned positionsdata för valda motorer och direkt gå till den positionen. I korthet ställer du motorn i den positionen du önskar spara och trycker “SET POSITION” samt önskad TABB knapp. Lika enkelt justerar eller raderar du den positionen för vald motor. Varje TABB knapp kan innehålla data för samtliga motorer i systemet men körs enbart mot de vid tillfället valda motorerna.
Körfunktionen kan vara antingen via joystick om motorerna kan hantera steglös hastighet eller via GO-knapp. Oavsett kan manöverpanelen förses med dödmansgrepp.

Exempel vid körning

  1. Tillse att inga nödstopp är aktiverade och att utrymmet kring lasten är fri från hinder.
  2. Om systemet har flera manöverpaneler anslutna aktiverar du din panel med knappen “SET ACTIVE”.
  3. Välj de motorer du önskar köra och tillse att alla lyser grönt (Rött indikerar över eller underlast).
  4. Vid joystick för den i riktning upp eller ned samtidigt som du håller nere dödmansgreppet.
  5. Vid knappar välj UPP eller NED samt tryck GO samtidigt som du håller nere dödmansgreppet.
  6. Vid TABB körning väljer du motorer enligt ovan samt den TABB knapp du önskar och utför körningen enligt ovan.