Uttagslåda In: (1 M40 plint) Ut: (6 dubbeluttag) vägg

3 173 kr

Uttagslåda för 6 kretsar.
In: 1 st. Dragavlastningar M40 till plint.
Ut: 6 st. Jordade dubbeluttag.

Anm: Plintanslutning, fäste för väggmontage.

Artikelnr: 7-346-01 Kategori: