Scenprodukter – Screens & Rails – old

scenprodukter logotyp high 2022

Vi har över 40 års erfarenhet inom området scen- och AV-mekanik.

Under referenser hittar du en lista över de installationer vi utfört. Vi hoppas att dessa referenser och vår kunskap skall ge ER en uppfattning om vårt kunnande inom området.

Vi är Scenprodukter AB

Scenprodukter bildades 1966 av Georg Olsson med inriktning på ridåer och textilier. Verksamheten har inriktning på tekniska lösningar av ridåer, filmdukar, lyftanordningar samt special konstruktioner.

1972 kom Tage Vikberg till Scenprodukter med inriktning på projektering, tekniska lösningar, film & biodukar, textilier samt tillverkning och montering. 1976 var det dags för Jan Eriksson med inriktning på projektering, tekniska lösningar, inköp, dokumentation, administration samt en del montage.


Produkter

Se våra produkter.
Filmdukar, Ridåbanor, Textilier, Scen och av-mekanik

Referenser

Se ett utbud av referenser där vi varit och jobbat.
Konserthus, Hotell, Teatrar, m.m.

Tjänster

I ett projekt (kundanpassad tillverkning) ingår ett flertal komponenter som skall överensstämma med önskemål och verklighet. Det innebär att det är extra viktigt att funktioner och riktlinjer blir klarlagt redan på planeringstadiet. Många är med i beslutsprocessen och det är lätt att missförstå varandra.


Vad kan vi?

Vi hjälper er med textilier och scenmekanik alla dess former så som scentak, ridåer, fonder, biografdukar, filmdukar, mekanik, mm. Se våra referenser.

KONSTRUKTION

Vi tar fram konstruktionsritningar för godkännande av ER som kund.

Efter att konstruktionsritningar är godkända så tilldelas projektet resurstid och där efter startar tillverkningen.

BUDGETERING

Om det är ett projekt som kräver att vi skall utvärdera möjligheterna på plats, har vi möjlighet att se på projektets plats och enligt överenskommelse.

För att kunna ge er en bra offert och så tydlig som möjligt behöver vi få alla förutsättningar. När det är klarlagt räknar vi fram ett offertpris: Gällande upphandlingsförfrågningar.

SERVICE & MONTAGE

  • Lingångar, manuella och motordrivna
  • Akustikskärmar
  • Textilier
  • Podier

Vi har egen textilimport och sömnad. Scenprodukter & co har lång erfarenhet i branschen och därför kan vi erbjuda en professionell konsultation.