Scenprodukter / A.S.O – Screens & Rails

Scenprodukter

Om ScenProdukter

Scenprodukter har över 50 års erfarenhet inom området scen- och AV-mekanik. Vi hjälper er med textilier och scenmekanik alla dess former så som scentak, ridåer, fonder, biografdukar, filmdukar, mekanik, mm.

Under referenser hittar du en lista över de installationer vi utfört. Vi hoppas att dessa referenser och vår kunskap skall ge ER en uppfattning om vårt kunnande inom området.

Vad är scenprodukter

Scenprodukter är en viktig del av produktionen för musikaler, teaterföreställningar, konserter och andra liveevenemang. De inkluderar allt från belysning, ljud, scenekonstruktioner och tillbehör till specialeffekter, projektioner och visuella tekniker.

Belysning är en avgörande faktor för att skapa rätt stämning och atmosfär på scenen. Det inkluderar både allmänbelysning och accentbelysning, och använder vanligtvis en kombination av spotlights, projektorer och bländare.

Ljudteknik är en annan viktig del av scenproduktionen, och inkluderar allt från ljudanläggningar och högtalare till mikrofoner och effekter. Ljudteknik hjälper till att skapa en högkvalitativ ljudupplevelse för publiken, samtidigt som det säkerställer att musik, tal och andra ljud är tydliga och lätta att höra.

Vår specialitet

Scenekonstruktioner är en annan viktig del av scenproduktionen, och inkluderar allt från scenbakgrunder och dekorationer till rullande och flyttbara scener och trapetser. Scenekonstruktioner hjälper till att skapa en visuell miljö som stärker den totala upplevelsen för publiken.

Specialeffekter, såsom rök, dimma, snö och eld, kan göra en föreställning mer dramatisk och livfull. Projektionsteknik, som videoprojektioner och mapping, kan användas för att skapa en visuell effekt som kompletterar handlingen på scenen.

I allmänhet är scenprodukter en viktig del av att skapa en engagerande och livfull upplevelse för publiken, och är avgörande för framgången hos en mängd olika liveevenemang.


Produkter

Se våra produkter, så som filmdukar, ridåbanor, textilier, scen och av-mekanik.

Hittar du inte det du söker kan du kontakta oss på scenprodukter@asosweden.se.

Konstruktion

Vi tar fram konstruktionsritningar för godkännande av ER som kund.

Efter att konstruktionsritningar är godkända så tilldelas projektet resurstid och därefter startar tillverkningen.

Budgetering

Om det är ett projekt som kräver att vi skall utvärdera möjligheterna på plats, har vi möjlighet att se på projektets plats och enligt överenskommelse.

För att kunna ge er en bra offert och så tydlig som möjligt behöver vi få alla förutsättningar. När det är klarlagt räknar vi fram ett offert.

Montage & service

Vi hjälper Er med montage och driftsättning och ser till att allt fungerar. Scenprodukter har gjort mängder med installationer genom åren på alla tänkbara platser med olika förutsättningar.

Lingångar (manuella och motordrivna), akustikskärmar, filmdukar, biografdukar, scentextilier (ridåer, backdrops, inteckningar), tross, podier, m.m. Vi har egen textilimport och sömnad.

ScenProdukter kommer ut till Er och utför service på Era produkter och installationer.

Tveka inte att kontakta oss!

Konsultation

Scenprodukter har lång erfarenhet i branschen och därför kan vi erbjuda en professionell konsultation.

ScenProdukter

Scenprodukters historia

Vi bildades 1966 av Georg Olsson med inriktning på ridåer och textilier. Verksamheten har inriktning på tekniska lösningar av ridåer, filmdukar, lyftanordningar samt special konstruktioner.

1972 kom Tage Vikberg till Scenprodukter med inriktning på projektering, tekniska lösningar, film & biodukar, textilier samt tillverkning och montering. 1976 var det dags för Jan Eriksson med inriktning på projektering, tekniska lösningar, inköp, dokumentation, administration samt en del montage.

I ett projekt (kundanpassad tillverkning) ingår ett flertal komponenter som skall överensstämma med önskemål och verklighet. Det innebär att det är extra viktigt att funktioner och riktlinjer blir klarlagt redan på planeringstadiet. Många är med i beslutsprocessen och det är lätt att missförstå varandra.