Scenprodukter AB – Screens & Rails

Scenprodukter AB, ASO Sweden

Vi har över 40 års erfarenhet inom området scen- och AV-mekanik.
Under referenser hittar du en lista över de installationer vi utfört.
Vi hoppas att dessa referenser och vår kunskap skall ge ER en uppfattning om vårt kunnande inom området.

Vi är Scenprodukter AB

Scenprodukter bildades 1966 av Georg Olsson med inriktning på ridåer och textilier.
Verksamheten har inriktning på tekniska lösningar av ridåer, filmdukar, lyftanordningar samt special konstruktioner.

1972 kom Tage Vikberg till Scenprodukter med inriktning på projektering, tekniska lösningar, film & biodukar, textilier samt tillverkning och montering.

1976 var det dags för Jan Eriksson med inriktning på projektering, tekniska lösningar, inköp, dokumentation, administration samt en del montage.


Produkter

Se våra produkter.

 • Filmdukar
 • Ridåbanor
 • Textilier
 • Scen och av-mekanik

Tjänster

Läs mer om våra tjänster.

 • Konstruktion
 • Budgetering
 • Service & montage

Referenser

Se ett utbud av referenser där vi varit och jobbat.

 • Konserthus
 • Hotell
 • Teatrar
 • m.m.