OLC307 – DMX merge

Skapa ett konto för att se priser och produktval.

OLC307 fungerar som en merge (högsta värde vinner) om dip-switch 2 ställs i läge ON och dip-switch 1 i läge OFF.