Kåren, Göteborg

Tross, Ason beam, Kåren i Göteborg

A.S.O har installerat en ny tross i Stora hallen på Kåren i Göteborg. 2 st trossburar som lyfts av totalt 4 st Ason beam. Även 2 st punktlyftar för högtalare.

  • 4 lingångar som lyfter 2 st trossboxar
  • Tross 12x6m respektive 12x5m 
  • Lyftkapacitet 500kg
  • Lastceller med viktangivelse
  • Motoriserad ridå som täcker väggen bakom scen